Trình tự thực hiện thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

Mỗi công ty rất cần thiết phải có địa chỉ trụ sở chính. Được coi là địa chỉ chính giúp thực hiện các giao dịch hay liên với khách hàng và cơ quan nhà nước nên trụ sở chính của công ty rất quan trọng. Các công ty có trụ sở chính tại đâu thì tại địa phương đó cơ quan thuế sẽ là cơ quan có nhiệm vụ phải thực hiện các sự quản lý các hoạt động của công ty đó. Với nhiều các lý do khác nhau mà công ty có thể sẽ thay đổi trụ sở chính của công ty.

Làm thế nào để trở thành địa chỉ trụ sở chính công ty doanh nghiệp : Địa chỉ chính của một công ty phải đáp ứng được các điều kiện đưa được ra sau đây bởi không phải bất kỳ địa chỉ nào cũng có thể trở thành địa chỉ chính.

– Địa chỉ phải cung cấp đầy đủ các thông tin tương ứng với các cấp như sau.

+ Cấp độ 1 là thông tin số nhà sau đó là đường phố hay xóm hay ấp thôn.

+ Cấp độ tiếp theo là xã và phường và thị trấn.

+ Cấp độ 3 là về quận hay huyện hay thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh.

+ Cấp độ tiếp theo nữa là tỉnh hoặc thành phố.

+ Cấp độ 5 là về quốc gia.

– Chung cư không phải là địa điểm hợp lệ để đặt trụ sở tuy nhiên ở trong một vài trường hợp chung cư đó có mục đích cho thuê văn phòng và nhiệm vụ của các công ty là cần phải chứng minh được quyền sử dụng văn phòng qua các giấy tờ hợp đồng.

Hướng dẫn các thủ tục thay đổi địa chỉ công ty : Với trường hợp này thì đối với thông tin quản lý thuế sẽ không cần phải thay đổi mà chỉ thay đổi thông tin về quản lý kinh doanh. Cho nên các doanh nghiệp chỉ với việc thông báo cho cơ quan quản lý kinh doanh về địa chỉ trụ sở chính được thay đổi. Các doanh nghiệp hiểu chi tiết và rõ ràng hơn về cách thực hiện thì chúng tôi xin cung cấp các ví dụ rất thực tế sau đây.

Thông báo về sự thay đổi địa chỉ trụ sở chính cần có những loại giấy tờ nào và hồ sơ ra sao?

Đầu tiên là giấy thông báo về việc chuyển đổi địa điểm trụ sở.

– Tiếp theo cần có quyết định chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên.

– Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.

– Biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.

Thời hạn giải quyết các hồ sơ thủ tục hợp lệ là 3 ngày. Để thực hiện được cần theo các trình tự sau.

– Công ty phải nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh trước khi thay đổi địa chỉ làm trụ sở chính trước 10 ngày.

– Tiếp đó bộ phận tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ và ghi biên bản giao nhận rồi sẽ hẹn trả kết quả vào một ngày khác.

Là một yếu tố nhân thân gắn liền với công ty thì địa chỉ trụ sở chính là điều bắt buộc của mỗi công ty. Trụ sở chính của một công ty nào đó là chính là nơi để làm việc và giao dịch thường xuyên không chỉ với khách hàng mà còn với các cơ quan chức năng. Các công ty có trụ sở chính tại đâu thì tại địa phương đó cơ quan thuế sẽ là cơ quan có nhiệm vụ phải thực hiện các sự quản lý các hoạt động của công ty đó.

>>> Xem thêm : thay đổi địa chỉ công ty phải làm gì –  Tìm hiểu chi tiết về thay đổi địa điểm làm trụ sở

Loading Facebook Comments ...