Thuật ngữ Broad match

Broad match là gì?
Thuật ngữ Broad match là dạng kết hợp rộng từ khoá. Cho phép quảng cáo của bạn hiển thị theo các cụm từ tương tự và các biến thể có liên quan.

Đào tạo SEO Seva- Broad match là gì?

Broad Match là tùy chọn mặc định khi ta tìm kiếm từ khóa. Broad Match có nghĩa là quảng cáo Google AdWord của bạn sẽ hiển thị với tất cả tìm kiếm có từ khóa mà bạn chọn (kể cả theo thứ tự hoặc là kết hợp).

Ví dụ Website của mình đang viết về Day Hoc Seo mà mình chỉ chọn từ khóa là “Dạy Học Seo Seva” – Với Broad Match nó sẽ hiển thị quảng cáo của bạn cả khi người dùng tìm kiếm “Dạy”, “Học”, “Seo”, “Seva”, “dạy học seo giá rẻ”, “dạy học seo tại hà nội”, “dạy học”, “học seo”, , …

Bounce là gì?
Trong phân tích web, Bounce là thuật ngữ để chỉ một khách truy cập đã đăng nhập và thoát khỏi một trang web sau khi xem hết trang đó trên website. Tùy vào từng công cụ phân tích web, bounce còn có thể định nghĩa là một lượt truy cập trong một khoảng thời gian rất ngắn – 10s hoặc ít hơn, người ta còn gọi là Bounce rate.

 

Loading Facebook Comments ...