Mặt Trời Trùng Sao Diêm Vương Sao Thổ Mặt Trời* Mặt Trời Trùng Sao Diêm Vương

Hôm nay bạn cảm thấy có động lực làm việc mạnh mẽ, năng lượng của ý chí, sức mạnh, chuyển đổi, và tái sinh. Những năng lượng này có thể xuất hiện khi bạn có mong muốn xây dựng hoặc tạo ra một cái gì đó mới mẻ hoặc thực hiện một số thay đổi lớn trong cuộc sống của bạn. Những năng lượng này cũng có thể xuất hiện lúc bạn căng thẳng nhất hoặc khi bạn mong muốn điều khiển ai đó. Hãy nhận ra rằng bạn không thể kiểm soát bất cứ ai ngoài bản thân bạn và sử dụng các nguồn năng lượng hôm nay để tự kiểm soát bản thân tốt hơn. Các xung đột về cái tôi của bản thân có thể gia tăng trong ngày hôm nay.

* Mặt Trời Trùng Sao Thổ

Khi Mặt trời ở vị trí, bạn sống theo trách nhiệm và làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay, bạn có thể cảm thấy bị giới hạn và hạn chế, nhưng đừng để cảm giác này khiến bạn thoát khỏi việc sống theo trach nhiệm và nghĩa vụ của mình. Hãy quan tâm đến việc kinh doanh, khi đó bạn sẽ thật sự tự do về tài chính để làm những gì bạn muốn. Mức năng lượng của bạn có thể thấp, nhưng đừng dùng việc này làm cái cớ để không cố gắng làm hết khả năng của mình. Đừng đặt giới hạn và gánh nặng lên người khác. Tránh bị trầm cảm. Bạn có thể làm được khá nhiều việc nếu bạn tập trung.

* Mặt Trời Trùng Mặt Trời

Hôm nay mang đến cho bạn những khởi đầu mới vì hôm nay là ngày bắt đầu của năm dương lịch. Hãy lên kế hoạch những gì bạn muốn làm trong năm tới và quyết tâm rằng bạn sẽ thành công. Hãy tận hưởng một hoạt động giáo dục, xã hội hoặc lãng mạn. Hôm nay sự lạc quan, tự tin, và khả năng lãnh đạo của bạn rất mạnh mẽ, hãy sử dụng chúng để làm lợi thế của bạn. Hãy cẩn thận với tính ích kỷ và kiêu hãnh của bạn.

Loading Facebook Comments ...